dimarts, 3 de desembre de 2013

L'ORGANITZACIÓ DE LES TIC EN ELS CENTRES D'INFANTIL I PRIMÀRIA: MODELS ORGANITZATIUS

La innovació i l'evolució educativa han fet que, poc a poc, l'ordinador vaja integrant-se a l'aula. Aquesta integració de les TIC a l'aula no suposa tan sols tenir un ordinador, PDI, tablet, etc., sinó més bé, utilitzar aquestos recursos en els processos d'ensenyament-aprenentatge que es realitzen en l'aula i fora d'ella.
Sol anar acompanyada de projectes innovadors, encara que ha d'anar més enllà del fet d'apropar les màquines a l'aula o als alumnes.Així, les característiques que han de tenir els medis que integrem a l'aula són:

 1. Útils per a professorat i alumnat.
 2. Fàcils.
 3. Afavorir enfocaments multimèdia.
 4. Característiques tècniques adients.
 5. Flexibilitat.
 6. Facilitat per a trobar material de manteniment i/o reparació.
 7. Cobrir hardware i software.
 8. Utilitzar-los al màxim.
 9. Anàlisi de costos.
L'objectiu principal del Pla TIC en el procés d'adquisició de les competències bàsiques per a la millora de l'educació és el desenvolupament del tractament de la informació i competència digital i la integració de les TIC com eina didàctica en els processos d'ensenyament-aprenentatge. Les seues principals característiques són:
 • Contenir objectius clars.
 • Estar contextualitzat.
 • Estar consensuat.
 • Estar organitzat.
El Pla TIC té els següents elements:
 • Contextualització del Pla TIC.
 • Objectius generals del pla.
 • Estratègies per a l'elaboració, la coordinació i la difusió del Pla TIC de centre.
 • Organització d'infraestructures i recursos disponibles.
 • Tractament de la informació i competència digital en la programació de l'aula.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada