dimecres, 25 de desembre de 2013

LES TIC I LA INCLUSIÓ EDUCATIVA

Les TIC han d'arribar a tots els ciutadans i han de ser accessibles per a tots i, en el cas de l'educació, encara més. Com a professors hem de fer les adaptacions necessàries per a que cada alumne arribe a les TIC i treballe amb elles.
A més a més, hem de tenir en compte que adaptant les TIC i els recursos no ajudarem tan sols als alumnes amb n.e.e, sinó que afavorirem el rendiment de tots els alumnes en general.
D'aquesta manera, sorgeix la idea de la xarxa accessible, tenint en compte que per a aconseguir-ho s'han de fer accessibles els navegadors i els documents web.
Quant a les adaptacions de la xarxa, nosaltres, com a mestres, haurem d'adaptar els recursos TIC a les necessitats i característiques de cada alumne per tal de fer la inclusió un fet real. D'aquesta manera, adaptarem les TIC per tal de superar les barreres que poden presentar per als alumnes amb n.e.e. Alguns exemples d'aquestes adaptacions poden ser els dispositius d'entrada d'informació (emuladors de teclat, emuladors de ratolí, pantalles tàctils...) o els dispositius d'eixida d'informació, a banda de les adaptacions de software (programes de redefinició del teclat, teclats virtuals, magnificador de caracters...).
En definitiva, haurem de fer que les TIC siguen iguals per a tots però alhora, diferents i especialitzades.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada