dijous, 7 de novembre de 2013

LA IMATGE FIXA EN L'ENSENYAMENT: LA UTILITZACIÓ EDUCATIVA DELS PÒSTERS I MURALS MULTIMÈDIA

Internet ofereix un ampli ventall de possibilitats quant a l'àmbit educatiu i un dels que s'està extenent actualment és l'ús de pòsters i murals multimèdia per a la jornada normal de l'escola. Açò és així perquè el seu ús presenta una sèrie d'avantatges totalment beneficiosos per a la dinàmica de l'aula.
Com ja hem dit, podem fer pòsters o murals multimèdia, entre altres, i mitjançant aquests recursos podem millorar la capacitat d'invenció dels alumnes, podem ajudar-los a que siguen autònoms a l'hora de cercar informació i discernir quina és la correcta i adient, potenciem la creativitat i la imaginació, treballem en equip per tal d'arribar a un punt comú..., és a dir, una infinitat de possibilitats que milloraran el rendiment acadèmic dels alumnes.
Quant als pòsters, trobem la web Automotivator (http://wigflip.com/automotivator/) on, utilitzant una imatge i un títol i text, podem crear un pòster per tal de penjar-lo, treballar la imaginació i creativitat...
Pel que fa als murals multimèdia, trobem Glogster, que ens permet combinar imatge, so i vídeo per tal d'aconseguir un mural. D'aquesta manera, millorem els típics murals en paper, ja que poden incloure molta més informació i d'altre tipus.
Finalment, és destacable que aquestes aplicacions s'han extrapolat a l'àmbit de l'educació. Per exemple, Glogster té una variant educativa on els mestres i alumnes poden crear murals conjuntament, tindre comunicació, crear i desenvolupar projectes junts... Aquesta variant de Glogster és Glogster EDU.
Per tant, no hem d'oblidar, una vegada més, totes les possibilitats que ens ofereix Internet per a treballar amb els alumnes i millorar les seues potencialitats, capacitats i, d'una manera espectacular, la seua creativitat.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada