dijous, 28 de novembre de 2013

EL VÍDEO EN L'ENSENYAMENT I LA FORMACIÓ

El vídeo és un dels recursos didàctics que major interés ha despertat des de sempre entre els professionals de l'àmbit educatiu degut a l'ampli ventall de funcions que presenta. Avui, les seues possibilitats es veuen ampliades sent moltes, com ara, la possibilitat de poder veure'l varies vegades, el seu aprofitament en tots els nivells educatius, el afavoriment de la participació... No obstant, no hem d'oblidar que, com tot, també té una sèrie de limitacions, com ara, el domini i les dotacions instrumentals, entre altres.
Com ja hem dit abans, el vídeo presenta un ampli ventall de funcions, entre les que destacarem les concretades per Cabero: transmissor d'informació, instument motivador, instrument de coneixement, instrument d'avaluació, instrument de comunicació i alfabetització icònica, formació i perfeccionament del professorat en aspectes i estratègies didàctics i metodològics, formació i perfeccionament del professorat en els seus continguts de l'àrea de coneixements, eina d'investigació psicodidàctica i recurs per a la investigació de processos desenvolupats en laboratoris.
Finalment, hem de saber que per a integrar el vídeo en les nostres aules de manera correcta hem de seguir una base de criteris, com ara principis per a la selecció-avaluació (a qui va dirigit, quan s'utilitzarà, què es pretén...), estructura base per al disseny i creació (disseny-producció-posproducció-avaluació), i prinicipis metodològics (assajar, no seguir mètodes lineals...).

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada