dijous, 28 de novembre de 2013

EL VÍDEO EN L'ENSENYAMENT I LA FORMACIÓ

El vídeo és un dels recursos didàctics que major interés ha despertat des de sempre entre els professionals de l'àmbit educatiu degut a l'ampli ventall de funcions que presenta. Avui, les seues possibilitats es veuen ampliades sent moltes, com ara, la possibilitat de poder veure'l varies vegades, el seu aprofitament en tots els nivells educatius, el afavoriment de la participació... No obstant, no hem d'oblidar que, com tot, també té una sèrie de limitacions, com ara, el domini i les dotacions instrumentals, entre altres.
Com ja hem dit abans, el vídeo presenta un ampli ventall de funcions, entre les que destacarem les concretades per Cabero: transmissor d'informació, instument motivador, instrument de coneixement, instrument d'avaluació, instrument de comunicació i alfabetització icònica, formació i perfeccionament del professorat en aspectes i estratègies didàctics i metodològics, formació i perfeccionament del professorat en els seus continguts de l'àrea de coneixements, eina d'investigació psicodidàctica i recurs per a la investigació de processos desenvolupats en laboratoris.
Finalment, hem de saber que per a integrar el vídeo en les nostres aules de manera correcta hem de seguir una base de criteris, com ara principis per a la selecció-avaluació (a qui va dirigit, quan s'utilitzarà, què es pretén...), estructura base per al disseny i creació (disseny-producció-posproducció-avaluació), i prinicipis metodològics (assajar, no seguir mètodes lineals...).

dilluns, 25 de novembre de 2013

APLICACIONS MÒBILS: MÉS ENLLÀ DE LES FERRAMENTES WEB 2.0

Des de la creació de l’iPhone 3G l’any 2007, hi ha hagut una revolució en el desenvolupament del software i en la forma d’interactuar en Internet.  Per a explicar la popularitat d’aquests aparells, Grossman assenyala com a parts més importants el disseny, la tecnologia tàctil, i la plataforma que utilitzen (Android, iOs...). A més a més, té molta importància l’estratègia utilitzada per les diferents empreses.

Pel que fa a les aplicacions mòbils, en l’àmbit de l’educació és molt important el fet que aquestes siguen multiplataforma, de manera que es puguen utilitzar en dispositius diferents.

Per altra part, hi ha una sèrie d’aplicacions o apps considerades imprescindibles per als estudiants tant per a tasques ofimàtiques clàssiques (Google Mobile App), per a la gestió de tasques diàries (Remember the milk), de productivitat (Evernote), de gestió i curació de continguts (Twitter), de comunicació (WhatsApp), i per al tractament audiovisual (Instagram). A més a més, hem de saber que a l’hora d’elegir una aplicació haurem de tindre en compte aspectes com el valor del contingut, la usabilitat, el disseny, el suport web, la interoperabilitat i si són obertes.

diumenge, 24 de novembre de 2013

APRENENTATGE I MOBILITAT: PROPOSTES EDUCATIVES

PROPOSTA 1:

  • Títol: "Mostrem els nostres dibuixos".
  • Maquinari (hardware): tablet.
  • Programari (software): Instagram.
  • Breu descripció: els xiquets fan dibuixos de com se senten en classe i com estan eixe dia. Posteriorment, ho munten a Instagram i els altres poden veure els sentiments dels companys i comentar-los. Aquests contes d'Instagram seran privats.
  • Organització: els xiquets farien aquesta activitat a l'assemblea o al racó dels sentiments de manera individual. També poden fer-ho a casa quan arriben del col·legi.


PROPOSTA 2:

  • Títol: "Creem el nostre conte".
  • Maquinari (hardware): tablet.
  • Programari (software): processador de vídeos.
  • Breu descipció: utilitzant els dibuixos fets pels alumnes amb anterioritat, crearem un conte utilitzant una app per a processar vídeos. Amb la mateixa app, gravarem els alumnes contant el conte.
  • Organització: seguint l'organització per equips de la classe, els grups seran d'uns cinc xiquets i cadascú farà el seu conte. L'activitat es farà a l'aula.

APRENENTATGE EN MOBILITAT

L'aprenentatge en mobilitat, m-learning, és una metodologia d'ensenyament i aprenentatge que es val de l'ús de petits i maniobrables dispositius mòbils, com telèfons mòbils, agendes electròniques, tablets PC, pocket PC, i-Pods i tot dispositiu de mà que tinga alguna forma de connectivitat inalàmbrica.
Sorgeixen ací diversos termes: e-learning (educació a distància virtualitzada gràcies a medis electrònics), mobile learning (metodologia d'ensenyament-aprenentatge mitjançant dispositius mòbils) i ubiquotus learning (fa referència a l'aprenentatge recolzat en la tecnologia i que es pot realitzar en qualsevol moment i lloc). Es considera que el m-learning és una evolució natural del e-learning, i també podria ser considerat com una interestació a un altre concepte que estaria caracteritzat per la seua ubiqüitat. No obstant, no queda clar què entra dins del m-learning, ja que cada autor considera que uns dispositius poden o no ser útils per a l'aprenentatge en mobilitat (un exemple clar seria el dels net-books). El que sí sabem clar, és que en l'aprenentatge en mobilitat la paraula clau és el context, és a dir, la possibilitat d'aprendre en qualsevol lloc i moment.
El m-learning es caracteritza pels següents criteris: espontani, situat, portàtil, personal, contextual, lleuger, informal, recolzador, centrat en qui aprén, generador de contingut per part de l'usuari, colaboratiu, divertit, gestural, sensitiu i connectat.
En aquest sentit, és inútil tractar de referir-nos a l'aprenentatge en mobilitat com una metodologia o enfocament únic. L'aprenentatge en mobilitat és, en definitiva, "l'espai en el que coexisteixen un, dos, mil..., àmbits formatius que, en major o menor mesura, es benefícien de les TIC per a desenvolupar-se".

dilluns, 18 de novembre de 2013

INTERNET APLICAT A L'EDUCACIÓ: BLOG I WIKI

Un blog és un espai personal d'escriptura, amb recursos informatius i interactius, en format web textual o multimèdia. Es pensa que el lloc pioner va ser "What's new in '92?" publicat per Tim Berners Lee, encara que l'origen del terme se li dona a Jorn Barger (web+log).
Els blogs es caracteritzen per la seua facilitat, pel gran ventall de tipologies que hi ha, per la gratuïtat de subscripció, per la seua estructura cronològica, per la seua interactivitat i per la seua influència en la societat.
També tenen una estructura característica formada pels següents elements: entrades o posts, categoríes o etiquetes, informació sobre l'autor, gadgets i widgets, i altres.
Aquest recurs es pot utilitzar en l'àmbit escolar per tal de millorar la lectoescriptura, les habilitats informàtiques o, simplement, per a crear un espai en el que els alumnes puguen reflexionar sobre la dinàmica de la classe. Exemples de webs per a crear blogs serien Blogger, Bloggia, Tumblr o Wordpress.Exemple de blog.

D'altra banda, tenim la wiki, que és un tipus de web desenvolupada de manera colaborativa per un grup d'usuaris i que pot ser fàcilment editada per qualsevol d'ells.
L'estructura d'una wiki es caracteritza per: senzillesa, qualsevol persona pot veure i editar, possibilitat d'assignar permisos, possibilitat de notificar els canvis, es pot recuperar l'editat...
Degut a la seua possibilitat d'interactuació, les wikis presenten un ampli ventall de possibilitats educatives, com ara crear eduwikis en la que els alumnes van construïnt el seu propi aprenentatge.
Exemples de wikis són: Wikipedia, Wikiquote, Wikinoticias, Gleducar...


INTERNET APLICAT A L'EDUCACIÓ: WEBQUEST

Les Webquest apareixen als Estats Units l’any 1995. Estan caracteritzades pel seu aspecte atractiu i motivador, per seguir els objectius del currículum, promoure el treball en equip adoptant cada alumne un rol, rendabilitzar el temps, promoure l’ús de la informació, i afavorir la bona col·laboració per tal d’aconseguir un treball de qualitat. A l’escola, les webquest són una forma didàctica de treballar a internet que fomenta les competències i l’ús del mateix, l’aprenentatge col·laboratiu i la figura del professor com orientador. Algun tipus de Webquest dels que hem parlat són les Blogquest, les Earthquest i les Miniquest. Aquestes últimes es caracteritzen per ser més curtes i senzilles de crear. En diferenciem tres tipus: de descobriment, d’exploració i de conclusió.

Finalment, la “cacera del tresor”, és un tipus de Webquest amb aspecte motivador, adaptable a tots els nivells, amb la introducció d’Internet com a recurs, i que conté activitats individuals i grupals. A més a més, es caracteritza per la introducció de un Gran pregunta relacionada amb els coneixements apresos.

dijous, 7 de novembre de 2013

LA IMATGE FIXA EN L'ENSENYAMENT: LA UTILITZACIÓ EDUCATIVA DELS PÒSTERS I MURALS MULTIMÈDIA

Internet ofereix un ampli ventall de possibilitats quant a l'àmbit educatiu i un dels que s'està extenent actualment és l'ús de pòsters i murals multimèdia per a la jornada normal de l'escola. Açò és així perquè el seu ús presenta una sèrie d'avantatges totalment beneficiosos per a la dinàmica de l'aula.
Com ja hem dit, podem fer pòsters o murals multimèdia, entre altres, i mitjançant aquests recursos podem millorar la capacitat d'invenció dels alumnes, podem ajudar-los a que siguen autònoms a l'hora de cercar informació i discernir quina és la correcta i adient, potenciem la creativitat i la imaginació, treballem en equip per tal d'arribar a un punt comú..., és a dir, una infinitat de possibilitats que milloraran el rendiment acadèmic dels alumnes.
Quant als pòsters, trobem la web Automotivator (http://wigflip.com/automotivator/) on, utilitzant una imatge i un títol i text, podem crear un pòster per tal de penjar-lo, treballar la imaginació i creativitat...
Pel que fa als murals multimèdia, trobem Glogster, que ens permet combinar imatge, so i vídeo per tal d'aconseguir un mural. D'aquesta manera, millorem els típics murals en paper, ja que poden incloure molta més informació i d'altre tipus.
Finalment, és destacable que aquestes aplicacions s'han extrapolat a l'àmbit de l'educació. Per exemple, Glogster té una variant educativa on els mestres i alumnes poden crear murals conjuntament, tindre comunicació, crear i desenvolupar projectes junts... Aquesta variant de Glogster és Glogster EDU.
Per tant, no hem d'oblidar, una vegada més, totes les possibilitats que ens ofereix Internet per a treballar amb els alumnes i millorar les seues potencialitats, capacitats i, d'una manera espectacular, la seua creativitat.

INTERNET, SEGURETAT EN LA XARXA. FAMÍLIA I TIC.

Internet és una xarxa mundial oberta a tothom que tinga accés a ell, per tant, comporta uns riscos a l'hora de la seguretat i la privacitat. A continuació anem a explicar els avantatges i els desavantatges de la utilització dels recursos TIC:
L'ús d'Internet comporta uns riscos i, per tant, uns DESAVANTATGES, com ara, els virus que poden introduïr-se en els nostres ordinadors i perjudicar-los o accedir a la informació privada, és el que es coneix com hackejar els sistemes. A més, aquesta informació que les persones poden trobar fàcilment a Facebook, per exemple, pot ser utilitzada com a mecanisme per al bullying.
D'altra banda, la utilització dels recursos TIC té una sèrie d'AVANTATGES, com ara, la motivació que crea en els alumnes, la gran quantitat d'informació que aporta (i, per tant, ajuda a discernir quina és real i quina menys vàlida), l'aprenentatge cooperatiu, etc.
Per tant, no s'ha de tallar l'ús d'Internet i dels recursos TIC, sinó que s'ha d'ensenyar als xiquets com fer un bon ús d'aquest mitjançant projectes en classe, contes, comunicació amb els pares, etc. I per a això, una de les activitats que es podria realitzar és, per exemple, una escola de pares en la que explicar com ensenyar als nens a fer un bon ús d'aquesta gran eina que és Internet.

dimecres, 6 de novembre de 2013

LA UTILITZACIÓ DE LES XARXES SOCIALS DES D'UNA PERSPECTIVA EDUCATIVA

Una xarxa social és una estructura social composta per individus que estan connectats. Aquestes poden estar classificades de diferent tipus, i poden formar part de més d'una classe. D'aquesta manera, distingim xarxes socials de contingut, de comunicació immediata o d'exposició; així com xarxes socials horitzontals i xarxes socials verticals. Aquestes dos últimes estan regides per l'existència o no de jerarquia, de manera que les horitzontals no compten amb ella, i tots els usuaris tenen el mateix paper; i les verticals compten amb un o més administradors que s'encarreguen de l'organització i control de la xarxa.
Entre les xarxes socials més utilitzades trobem Facebook, Twitter, Tuenti, etc.
Respecte a les xarxes socials educatives destaquem edmodo, edu 2.0, redalumnos, etc.